Marielund
är öppet
året runt          
Marielund
       

Priser

• Dubbelrum 700:-
• Enkelrum 650:-
• 3-bäddsrum 900:-

Tillkommer:
• Lakan om du inte ta med egna 100:-
• Frukost om så önskas 40:-

Ring 0418-720 37 för reservation
eller skicka en
e-post (OBS -kan ta längre tid!)

Betala till SEB kontonr. 5623 34 76577.
Skriv din adress och telefonnummer och överenskommet datum på talongen.

Ring oss om du har frågor

Parken och Galleriet
öppna dagligen
kl 11-16
under sommar- säsongen

Andra tider efter
överenskommelse

             

              

.

    

         
Konstnärsgården Marielund, St. Ibb, Hven.
  

Transport Båtar avgår från Landskrona året runt (Tidtabell här) eller ring Ven-trafiken 0418-473 473. Gratis parkering utmed kajkanten en kvarter söder om båtstationen.

Resan tar 30 minuter. Ta sedan bussen till Marielund från hamnen.

På sommaren avgår båtar även från Råå hamn, söder om Helsingborg, eller från Köpenhamn.

.