Rum för resande

 Rum att hyra (Bed & Breakfast)

                                                      En person:            650 kr/övernattning
                                                      Två personer:       750 kr/övernattning
                                                      Fler personer:       enligt överenskommelse
                                                      Sängkläder/säng: 100 kr/bädd (per person)
                                                                                      (det går bra att ha med egna sängkläder)
                                                      Rumsbokning:
                                                      Telefon:                  0418 -
72 037
                                                      Email:                      venceleste@gmail.com

Pris per övernattning:

Marielund, konstnärsgården på Hven

Bokningar, alla frågor om Marielund

Telefon:   0418 - 72 037

Email    :   venceleste@gmail.com

Webmaster
Alla frågor rörande själva website'n

Kontakt:   webmaster@marielund-hven.se